Mỹ thử nghiệm 14 vaccine COVID-19 tiềm năng

Mỹ thử nghiệm ít nhất 14 vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ thử nghiệm ít nhất 14 vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Mỹ thử nghiệm ít nhất 14 vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top