Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá hơn 600 tỷ USD