Mỹ thêm cá tầm sông Dương Tử vào danh sách loài nguy cấp

Thả cá tầm xuống sông Dương Tử ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thả cá tầm xuống sông Dương Tử ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Thả cá tầm xuống sông Dương Tử ở Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Lên top