Mỹ thêm 5 thực thể công nghệ Trung Quốc vào "danh sách đen" thương mại

Lên top