Mỹ: Thêm 130.000 ca COVID-19, ngày thứ 4 liên tiếp kỉ lục ca mắc hằng ngày

Ngày 7.11, Mỹ báo cáo thêm 131.420 ca COVID-19 trong ngày thứ 4 liên tiếp gia tăng kỉ lục số ca mắc hàng ngày. Ảnh: AFP
Ngày 7.11, Mỹ báo cáo thêm 131.420 ca COVID-19 trong ngày thứ 4 liên tiếp gia tăng kỉ lục số ca mắc hàng ngày. Ảnh: AFP
Ngày 7.11, Mỹ báo cáo thêm 131.420 ca COVID-19 trong ngày thứ 4 liên tiếp gia tăng kỉ lục số ca mắc hàng ngày. Ảnh: AFP
Lên top