Mỹ thề chặn dự thảo nghị quyết bảo vệ người Palestine bất chấp viễn cảnh bị cô lập

Mỹ thề sẽ phủ quyết dự thảo của Liên Hợp Quốc bảo vệ người Palestine. Ảnh: AFP.
Mỹ thề sẽ phủ quyết dự thảo của Liên Hợp Quốc bảo vệ người Palestine. Ảnh: AFP.
Mỹ thề sẽ phủ quyết dự thảo của Liên Hợp Quốc bảo vệ người Palestine. Ảnh: AFP.
Lên top