Mỹ: Tên lửa bất khả chiến bại của Nga lần nào thử cũng thất bại

Mô phỏng tổ hợp tên lửa bất khả chiến bại Avangard. Ảnh: AP
Mô phỏng tổ hợp tên lửa bất khả chiến bại Avangard. Ảnh: AP
Mô phỏng tổ hợp tên lửa bất khả chiến bại Avangard. Ảnh: AP