Mỹ tặng Việt Nam gần 10.000 mặt nạ phòng độc chống COVID-19

Quyền Tổng Lãnh sự Mỹ Robert Greenan tặng 30 máy tạo ôxy do USAID Vietnam tài trợ. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Quyền Tổng Lãnh sự Mỹ Robert Greenan tặng 30 máy tạo ôxy do USAID Vietnam tài trợ. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Quyền Tổng Lãnh sự Mỹ Robert Greenan tặng 30 máy tạo ôxy do USAID Vietnam tài trợ. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Lên top