Mỹ tăng sức ép để giải quyết cuộc chiến trợ cấp Airbus

Mỹ tăng sức ép với Đức và Pháp để giải quyết vấn đề Airbus. Ảnh: AFP.
Mỹ tăng sức ép với Đức và Pháp để giải quyết vấn đề Airbus. Ảnh: AFP.
Mỹ tăng sức ép với Đức và Pháp để giải quyết vấn đề Airbus. Ảnh: AFP.
Lên top