Mỹ tặng 100 máy thở hiện đại cho Việt Nam ứng phó COVID-19

Buổi lễ trao tặng máy thở của Mỹ cho Việt Nam để phòng chống COVID-19. Ảnh: USAID
Buổi lễ trao tặng máy thở của Mỹ cho Việt Nam để phòng chống COVID-19. Ảnh: USAID
Buổi lễ trao tặng máy thở của Mỹ cho Việt Nam để phòng chống COVID-19. Ảnh: USAID
Lên top