Mỹ tạm ngừng trả đũa các nước đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số

Mỹ tạm ngừng trả đũa 6 nước đánh thuế các công ty công nghệ. Ảnh: AFP
Mỹ tạm ngừng trả đũa 6 nước đánh thuế các công ty công nghệ. Ảnh: AFP
Mỹ tạm ngừng trả đũa 6 nước đánh thuế các công ty công nghệ. Ảnh: AFP
Lên top