Mỹ tài trợ giúp Việt Nam tăng cường bảo vệ các loài hoang dã

Mỹ giúp Việt Nam giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm động, thực vật hoang dã bất hợp pháp. Ảnh: USAID/Vietnam
Mỹ giúp Việt Nam giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm động, thực vật hoang dã bất hợp pháp. Ảnh: USAID/Vietnam
Mỹ giúp Việt Nam giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm động, thực vật hoang dã bất hợp pháp. Ảnh: USAID/Vietnam
Lên top