Mỹ tài trợ gần 3 triệu USD phát triển pin lưu trữ năng lượng ở Việt Nam

Điện mặt trời áp mái ở tỉnh Đồng Tháp do Mỹ tài trợ. Ảnh: USAID
Điện mặt trời áp mái ở tỉnh Đồng Tháp do Mỹ tài trợ. Ảnh: USAID
Điện mặt trời áp mái ở tỉnh Đồng Tháp do Mỹ tài trợ. Ảnh: USAID
Lên top