Mỹ tài trợ 9 triệu USD cho ngành năng lượng Việt Nam, Đông Nam Á

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã và đang làm việc với các công ty tư nhân để xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời và điện gió quy mô lớn tại Việt Nam. Ảnh: USAID
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã và đang làm việc với các công ty tư nhân để xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời và điện gió quy mô lớn tại Việt Nam. Ảnh: USAID
Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ đã và đang làm việc với các công ty tư nhân để xây dựng các nhà máy năng lượng mặt trời và điện gió quy mô lớn tại Việt Nam. Ảnh: USAID
Lên top