Mỹ: Tái thử nghiệm vaccine của AstraZeneca vẫn tuân theo tiêu chuẩn đạo đức

AstraZeneca được tiếp tục thử nghiệm vaccine COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: Reuters
AstraZeneca được tiếp tục thử nghiệm vaccine COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: Reuters
AstraZeneca được tiếp tục thử nghiệm vaccine COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: Reuters
Lên top