Mỹ tái khẳng định lập trường về Biển Đông, khuyến khích ASEAN đoàn kết

Mỹ tái khẳng định lập trường về Biển Đông tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Mỹ diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 10.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Mỹ tái khẳng định lập trường về Biển Đông tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Mỹ diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 10.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Mỹ tái khẳng định lập trường về Biển Đông tại hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Mỹ diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 10.9. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top