Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ tái cam kết tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam