Mỹ siết nhập cảnh với công dân gốc Iran

Nhân viên Hải quan Mỹ đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay. Ảnh: Flickr
Nhân viên Hải quan Mỹ đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay. Ảnh: Flickr
Nhân viên Hải quan Mỹ đang làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay. Ảnh: Flickr
Lên top