Mỹ siết kiểm soát thêm 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc

Mỹ cáo buộc thêm 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc là cơ quan tuyên truyền. Ảnh: AFP
Mỹ cáo buộc thêm 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc là cơ quan tuyên truyền. Ảnh: AFP
Mỹ cáo buộc thêm 4 cơ quan báo chí lớn của Trung Quốc là cơ quan tuyên truyền. Ảnh: AFP
Lên top