Mỹ siết chặt an toàn hàng không tại không phận Iran và Iraq

Cục hàng không liên bang Mỹ tuyên bố siết chặt an ninh hàng không khu vực trung đông. Ảnh: Internet
Cục hàng không liên bang Mỹ tuyên bố siết chặt an ninh hàng không khu vực trung đông. Ảnh: Internet
Cục hàng không liên bang Mỹ tuyên bố siết chặt an ninh hàng không khu vực trung đông. Ảnh: Internet

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top