Mỹ: Sau biến mất ở Utah, khối kim loại bí ẩn xuất hiện ở California

Khối kim loại bí ẩn trước khi biến mất ở tiểu bang Utah, Mỹ. Ảnh: AFP
Khối kim loại bí ẩn trước khi biến mất ở tiểu bang Utah, Mỹ. Ảnh: AFP
Khối kim loại bí ẩn trước khi biến mất ở tiểu bang Utah, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top