Mỹ sắp xuất chiêu áp thuế "ớn lạnh" ép Trung Quốc trở lại đàm phán

Mỹ có kế hoạch tăng thuế cao hơn với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Ảnh: AFP.
Mỹ có kế hoạch tăng thuế cao hơn với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Ảnh: AFP.
Mỹ có kế hoạch tăng thuế cao hơn với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD. Ảnh: AFP.
Lên top