Mỹ sắp thả 144.000 con muỗi biến đổi gene

Hình ảnh muỗi Aedes aegypti - loài lây lan các loại virus như sốt xuất huyết, Zika và sốt vàng da. Ảnh: AFP
Hình ảnh muỗi Aedes aegypti - loài lây lan các loại virus như sốt xuất huyết, Zika và sốt vàng da. Ảnh: AFP
Hình ảnh muỗi Aedes aegypti - loài lây lan các loại virus như sốt xuất huyết, Zika và sốt vàng da. Ảnh: AFP
Lên top