Mỹ sắp mở cửa cho khách nước ngoài tiêm phòng đầy đủ

Từ đầu tháng 11.2021, Mỹ dự định mở cửa cho khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ. Ảnh: AFP
Từ đầu tháng 11.2021, Mỹ dự định mở cửa cho khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ. Ảnh: AFP
Từ đầu tháng 11.2021, Mỹ dự định mở cửa cho khách quốc tế đã tiêm phòng đầy đủ. Ảnh: AFP
Lên top