Mỹ sắp đi nước cờ lớn ở "vũng lầy" Afghanistan sau 18 năm chống Taliban

Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi "vũng lầy" Afghanistan trong vòng 5 tháng theo dự thảo thỏa thuận với Taliban. Ảnh: Reuters.
Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi "vũng lầy" Afghanistan trong vòng 5 tháng theo dự thảo thỏa thuận với Taliban. Ảnh: Reuters.
Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi "vũng lầy" Afghanistan trong vòng 5 tháng theo dự thảo thỏa thuận với Taliban. Ảnh: Reuters.
Lên top