Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Mỹ sắp đánh thuế nông sản và máy bay của EU

Mỹ sắp đánh thuế vào các mặt hàng nông sản và máy bay của EU. Ảnh: Sputnik.
Mỹ sắp đánh thuế vào các mặt hàng nông sản và máy bay của EU. Ảnh: Sputnik.
Mỹ sắp đánh thuế vào các mặt hàng nông sản và máy bay của EU. Ảnh: Sputnik.
Lên top