Mỹ sắp đánh thuế nông sản và máy bay của EU

Mỹ sắp đánh thuế vào các mặt hàng nông sản và máy bay của EU. Ảnh: Sputnik.
Mỹ sắp đánh thuế vào các mặt hàng nông sản và máy bay của EU. Ảnh: Sputnik.
Mỹ sắp đánh thuế vào các mặt hàng nông sản và máy bay của EU. Ảnh: Sputnik.
Lên top