Mỹ sẵn sàng bảo vệ Nhật trong trường hợp “có biến” ở Senkaku