Mỹ: Sa thải bác sĩ gốc Việt trong vụ án chấn động mẹ hôn mê sinh con

Hình ảnh bác sĩ Thanh Nguyen trong bản tin của kênh KPHO-TV.
Hình ảnh bác sĩ Thanh Nguyen trong bản tin của kênh KPHO-TV.
Hình ảnh bác sĩ Thanh Nguyen trong bản tin của kênh KPHO-TV.
Lên top