Mỹ rút quân nhưng điều thêm khí tài quân sự đến Syria

Xe quân sự của Mỹ ở Syria. Ảnh: Reuters
Xe quân sự của Mỹ ở Syria. Ảnh: Reuters
Xe quân sự của Mỹ ở Syria. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top