Mỹ rút quân khỏi Syria: Nói vậy mà không phải vậy

Chưa biết bao giờ Mỹ mới rút quân khỏi Syria. Ảnh: Reuters
Chưa biết bao giờ Mỹ mới rút quân khỏi Syria. Ảnh: Reuters
Chưa biết bao giờ Mỹ mới rút quân khỏi Syria. Ảnh: Reuters