Mỹ rút khỏi WHO: Tiến trình chính thức bắt đầu

Mỹ chính thức khởi động tiến trình rút khỏi WHO. Ảnh: Washington Post.
Mỹ chính thức khởi động tiến trình rút khỏi WHO. Ảnh: Washington Post.
Mỹ chính thức khởi động tiến trình rút khỏi WHO. Ảnh: Washington Post.
Lên top