Mỹ "run" vì tên lửa bất khả chiến bại của Nga sắp tham chiến

Mô phỏng tổ hợp Avangard. Ảnh: AP
Mô phỏng tổ hợp Avangard. Ảnh: AP
Mô phỏng tổ hợp Avangard. Ảnh: AP
Lên top