Mỹ "run" khi Nga hiện đại hóa đáng kể hầm hạt nhân Kaliningrad

Ảnh vệ tinh cho thấy hầm ngầm hạt nhân Nga ở Kaliningrad có thể được nâng cấp đáng kể. Ảnh: CNN
Ảnh vệ tinh cho thấy hầm ngầm hạt nhân Nga ở Kaliningrad có thể được nâng cấp đáng kể. Ảnh: CNN