Mỹ phóng vệ tinh cảnh báo tên lửa vào quỹ đạo Trái đất

Tên lửa Atlas V mang vệ tinh cảnh báo tên lửa phóng từ Trạm Không quân Mũi Canaveral ở Florida, Mỹ, ngày 18.5. Ảnh: United Launch Alliance.
Tên lửa Atlas V mang vệ tinh cảnh báo tên lửa phóng từ Trạm Không quân Mũi Canaveral ở Florida, Mỹ, ngày 18.5. Ảnh: United Launch Alliance.
Tên lửa Atlas V mang vệ tinh cảnh báo tên lửa phóng từ Trạm Không quân Mũi Canaveral ở Florida, Mỹ, ngày 18.5. Ảnh: United Launch Alliance.
Lên top