Mỹ phô diễn uy lực của tên lửa đạn đạo liên lục địa

Mỹ thử tên lửa Minuteman 3 lần thứ 4 trong năm nay. Ảnh: AP.
Mỹ thử tên lửa Minuteman 3 lần thứ 4 trong năm nay. Ảnh: AP.
Mỹ thử tên lửa Minuteman 3 lần thứ 4 trong năm nay. Ảnh: AP.
Lên top