Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 thứ 2 cho sử dụng khẩn cấp

Vaccine COVID-19 của Moderna được tiêm cho một tình nguyện viên ở Detroit, Mỹ. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Moderna được tiêm cho một tình nguyện viên ở Detroit, Mỹ. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Moderna được tiêm cho một tình nguyện viên ở Detroit, Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top