Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 một liều đầu tiên

Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Mỹ phê duyệt vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson. Ảnh: AFP
Lên top