Mỹ phê duyệt thuốc điều trị bệnh Alzheimer đầu tiên trong 20 năm

Một buổi trị liệu cho bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer tại Trung tâm chăm sóc Copper Ridge ở Sykesville, Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP
Một buổi trị liệu cho bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer tại Trung tâm chăm sóc Copper Ridge ở Sykesville, Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP
Một buổi trị liệu cho bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer tại Trung tâm chăm sóc Copper Ridge ở Sykesville, Maryland, Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top