Mỹ phê duyệt bộ kit xét nghiệm COVID-19 tại nhà, cho kết quả sau 1 giờ

Bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà của Lucira đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp. Ảnh: Lucira Health
Bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà của Lucira đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp. Ảnh: Lucira Health
Bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 tại nhà của Lucira đã được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp. Ảnh: Lucira Health
Lên top