Mỹ phát triển máy bay không người lái siêu nhỏ để giám sát

Lực lượng Không quân Mỹ đang tạo ra các máy bay không người lái siêu nhỏ có thể vỗ cánh như chim hoặc côn trùng. Ảnh: Air Force Research Laboratory
Lực lượng Không quân Mỹ đang tạo ra các máy bay không người lái siêu nhỏ có thể vỗ cánh như chim hoặc côn trùng. Ảnh: Air Force Research Laboratory
Lực lượng Không quân Mỹ đang tạo ra các máy bay không người lái siêu nhỏ có thể vỗ cánh như chim hoặc côn trùng. Ảnh: Air Force Research Laboratory
Lên top