Mỹ phát hiện kho tàng hóa thạch tiền sử quan trọng bậc nhất ở California

Một kiểm lâm viên vô tình phát hiện ra khu rừng hóa thạch niên đại 10 triệu năm ở tiểu bang California, Mỹ. Ảnh: Đại học bang California
Một kiểm lâm viên vô tình phát hiện ra khu rừng hóa thạch niên đại 10 triệu năm ở tiểu bang California, Mỹ. Ảnh: Đại học bang California
Một kiểm lâm viên vô tình phát hiện ra khu rừng hóa thạch niên đại 10 triệu năm ở tiểu bang California, Mỹ. Ảnh: Đại học bang California
Lên top