Mỹ phát hiện ca COVID-19 đầu tiên mang biến thể virus ở Anh

Một phụ nữ tham gia biểu tình yêu cầu mở cửa trở lại ở Denver, Colorado tháng 4.2020. Colorado vừa phát hiện ca COVID-19 mang biến thể virus ở Anh. Ảnh: AFP.
Một phụ nữ tham gia biểu tình yêu cầu mở cửa trở lại ở Denver, Colorado tháng 4.2020. Colorado vừa phát hiện ca COVID-19 mang biến thể virus ở Anh. Ảnh: AFP.
Một phụ nữ tham gia biểu tình yêu cầu mở cửa trở lại ở Denver, Colorado tháng 4.2020. Colorado vừa phát hiện ca COVID-19 mang biến thể virus ở Anh. Ảnh: AFP.
Lên top