Mỹ phát hiện biến thể SARS-CoV-2 "đột biến kép"

Mô hình virus SARS-CoV-2. ẢNh: AFP.
Mô hình virus SARS-CoV-2. ẢNh: AFP.
Mô hình virus SARS-CoV-2. ẢNh: AFP.
Lên top