Mỹ nới lỏng quy định về COVID-19 cho du học sinh

Sinh viên tại Đại học New York - một trong những địa điểm thu hút sinh viên nước ngoài hàng đầu tại Mỹ - xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tháng 8.2020. Ảnh: AFP.
Sinh viên tại Đại học New York - một trong những địa điểm thu hút sinh viên nước ngoài hàng đầu tại Mỹ - xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tháng 8.2020. Ảnh: AFP.
Sinh viên tại Đại học New York - một trong những địa điểm thu hút sinh viên nước ngoài hàng đầu tại Mỹ - xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tháng 8.2020. Ảnh: AFP.
Lên top