Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mỹ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh

Mỹ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh. Ảnh: CBC
Mỹ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh. Ảnh: CBC