Mỹ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh

Mỹ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh. Ảnh: CBC
Mỹ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh. Ảnh: CBC
Mỹ nới lỏng lệnh cấm nhập cảnh. Ảnh: CBC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM