Mỹ nối lại sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson

Mỹ ngày 23.4 tuyên bố khôi phục việc sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson ở nước này. Ảnh: AFP
Mỹ ngày 23.4 tuyên bố khôi phục việc sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson ở nước này. Ảnh: AFP
Mỹ ngày 23.4 tuyên bố khôi phục việc sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson ở nước này. Ảnh: AFP
Lên top