Mỹ nói có ảnh vệ tinh tên lửa bắn hạ máy bay MH17

MH17 bị bắn hạ vào ngày 17.7.2014 ở miền đông Ukraina. Ảnh: AFP
MH17 bị bắn hạ vào ngày 17.7.2014 ở miền đông Ukraina. Ảnh: AFP
MH17 bị bắn hạ vào ngày 17.7.2014 ở miền đông Ukraina. Ảnh: AFP
Lên top