Mỹ nỗ lực đối thoại với Nga từ lập trường sức mạnh là vô ích