Mỹ nín thở khi Nga thử siêu ngư lôi hạt nhân có thể gây sóng thần 500m

Lên top