Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mỹ nhận ra ở Nga không còn ai để xử phạt nữa